• Zwroty

zwroty
Wygodne zwroty:
Możesz skorzystać z wygodnych zwrótów online.
1(1).png
Wybierz "Nadaj przesyłkę zwrotną" i postępuj zgodnie z instrukcjami


ZWROTY - Odstąpienie od umowy sprzedaży

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który dokonał zakupu w naszym sklepie internetowym, może w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru, odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży  składając nam oświadczenie o odstąpieniu. 

Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres tj.:

Full Power Patrycja Rajska
ul. Jana Chryzostoma Paska 63
97-212 Budziszewice

lub też mailowo na adres: 
sklep@urzadzeniarozruchowe.pl

lub korzystając z wygodnych zwrotów:
Wygodne zwroty

Korzystając z wygodnych zwrotów nie trzeba dołączać odstąpienia od umowy. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, ma obowiązek zwrócić do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na nasz adres przed upływem tego terminu.

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Adres do zwrotu:

Full Power Patrycja Rajska
ul. Jana Chryzostoma Paska 63
97-212 Budziszewice
sklep@urzadzeniarozruchowe.pl
+48 44 645 7016

Odstąpienie od umowy - wzór

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza 

Wysyłane przedmioty powinny być spakowane w karton, by zabezpieczyć je na czas transportu