• Przesyłka uszkodzona

przesyłka uszkodzona

Kim jest nadawca, a kim jest odbiorca?

Nadawca -
 to osoba lub firma, która wysyła przesyłkę
Odbiorca - to osoba lub firma, która otrzymuje przesyłkę

Zniszczona paczka, czyli jaka?

  • zgnieciony karton
  • rozerwany karton
  • ślady otwierania pudełka
  • naderwana lub zniszczona taśma

PRZESYŁKI KURIERSKIE

Podczas odbioru paczki prosimy sprawdzić jej stan w obecności kuriera. W przypadku uszkodzeń przesyłki odbiorca powinien zażądać od kuriera spisania protokołu szkody  w którym zostaną opisane widoczne uszkodzenia opakowania zewnętrznego lub uszkodzenia produktu. Protokół powinien być sporządzony w dwóch takich samych egzemplarzach, podpisanych przez klienta oraz kuriera. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki, ale nie spisze takiego protokołu, nie będzie mógł później wnosić reklamacji i oczekiwać rekompensaty za te uszkodzenia.  

Jeśli opakowanie nie ma śladów zniszczenia, a towar w środku jest uszkodzony, klient ma 7 dni od dostarczenia paczki na spisanie protokołu szkody, po wcześniejszym zgłoszeniu reklamacji i wezwaniu kuriera.. Do czasu spisania protokołu szkody należy zachować opakowanie przesyłki. Kopia protokołu szkody jest podstawą do dochodzenia odszkodowania w procesie reklamacyjnym.

Dopuszczalny termin na złożenie reklamacji i spisania protokołu szkody na odebraną już przesyłkę to: 7 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki

Po stwierdzeniu szkody w przeciągu określonych terminów powyżej po odebraniu przesyłki, prosimy o:

  • wykonanie zdjęć na każdym etapie sprawdzania paczki (widoczne uszkodzenia, etykiety ostrzegawcze np ostrożnie, ślady otwierania pudełka, wgniecenia, rozdarcia, uszkodzenia produktu wewnątrz paczki)
  • zgłoszenie tego faktu drogą email na adres: sklep@urzadzeniarozruchowe.pl wraz z opisem zaistniałej sytuacji oraz załączonymi zdjęciami i skanem lub zdjęciem protokołu szkody.

PACZKOMAT

W przypadku odebrania paczki z paczkomatu i stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Odbiorca może złożyć reklamację wybierając na monitorze paczkomatu „Mam uwagi do paczki” i postępując zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na monitorze. Należy taką paczkę pozostawić w skrytce. Odbiorca na adres email otrzymuje formularz reklamacyjny, który musi wypełnić i zatwierdzić w ciągu 14 dni. Niewypełnienie formularza w określonym terminie skutkuje odesłaniem przesyłki do nadawcy. Operator po zainicjowaniu reklamacji dokonuje komisyjnego otwarcia przesyłki i sporządza stosowny protokół. Do momentu złożenia reklamacji odbiorca ma możliwość odebrania przesyłki z oddziału.

Jeśli opakowanie nie ma śladów zniszczenia, a towar w środku jest uszkodzony, klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamację możemy zgłosić do najbliższego oddziału InPost w którym wypełniamy protoków szkody i zgłaszamy reklamację lub poprzez formularz online: Paczkomaty InPost wypełniając właściwe dane

Dopuszczalny termin na złożenie reklamacji i spisania protokołu szkody na odebraną już przesyłkę to: 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki